Jak správně oddávat aneb co by měl vědět a znát matrikář a každý oddávající

s Jaroslavou Ježkovou a Ladislavem Špačkem

Zveme všechny

starostky, starosty, oddávající, matrikářky a matrikáře
na akreditovaný odborný legislativně-zážitkový seminář

Jak správně oddávat aneb co by měl vědět a znát matrikář a každý oddávající (prezenční)
s podtitulkem Svatební obřad od A do Z v termínech

  • 21.02.2023 v Praze
  • 28.02.2023 v Olomouci

Anotace

Svatební obřad není jen zvučné ANO, ale předchází mu řada úkonů, které musí být splněny, aby byl obřad platný. Za to ručí a je odpovědný matriční úřad, ale část tohoto břímě spočívá navíc také na osobě oddávajícího.

Již poněkolikáté přinášíme seminář určený oddávajícím osobám a matrikářkám matričních úřadů - navíc s nabídkou praktického nácviku civilního svatebního obřadu. Teoretický výklad bude kromě praktického nácviku doplněn fotografiemi a videoukázkami z praxe. Význam společenských pravidel nám osvětlí a svatební obřad oddá Ladislav Špaček.

Cena

  • 1.777 Kč vč. DPH za osobu při účasti do 4 osob z jedné organizace
  • 1.577 Kč vč. DPH za osobu při účasti od 5 osob z jedné organizace
  • Faktury zasíláme se splatností před seminářem.

Osnova

07:45-08:30   Prezence a první káva

08:30-10:00   První část semináře

  • Předoddavkové řízení a příprava obřadu: seznámení se základními ustanoveními občanského zákoníku a zákona o matrikách - definice manželství v právním řádu ČR, způsob uzavření manželství, vznik manželství, forma uzavření manželství, dohoda o příjmení, doklady snoubenců a jejich tzv. sňatečná způsobilost, co vše spadá do přípravy obřadu, nejen v rámci předoddavkového řízení
  • Průběh samotného obřadu: řazení snoubenců a svatebních hostů, vstup do obřadní síně, představení snoubenců a svědků (řeč matrikáře), projev oddávajícího, otázka snoubencům a jejich odpověď = vznik manželství, podepsání protokolu, závěrečný projev a ukončení obřadu, odchod z obřadní síně
10:00-10:30   Přestávka

10:30-12:00   Druhá část semináře

  • Zvláštnosti při obřadu - přípitek, poděkování rodičům, sňatek s tlumočníkem, dvojsňatek, (trojsňatek), církevní obřad, uzavření manželství, je-li život snoubence přímo ohrožen, sňatek v zastoupení, vznik registrovaného partnerství
  • Nácvik civilního obřadu
12:00-12:30    Přestávka

12:30-14:09    Pravidla společenského chování a společenské prohřešky v 99 minutách

14:09-14:30    Kompletní civilní obřad (s ženichem a nevěstou)

14:30-14:45    Rozbor obřadu
14:45-15:07    Autogramiáda


Přednášející

Jaroslava Ježková, dlouholetá matrikářka a bývalá vedoucí oddělení matrik a státního občanství Krajského úřadu Libereckého kraje

Ladislav Špaček, původním povoláním pedagog, vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990-1992 byl redaktorem a moderátorem Československé televize. Od roku 1992 působil téměř 11 let na Pražském hradě jako mluvčí prezidenta Václava Havla

Objednávka

Pokud potřebujete pro interní potřeby úřadu vystavit objednávku, pak jako dodavatele uveďte Radim Martynek, Lidická 19, 602 00 Brno (IČ 73276758). Pro naši potřebu postačí, pokud objednáte účast svých kolegů a kolegyň pomocí formuláře níže.

Storno podmínky

V případě, že se nemůžete semináře zúčastnit, zaplacené kurzovné se nevrací a ani nepropadá. Máte možnost vyslat za sebe náhradníka nebo se bezplatně zúčastnit semináře v dalším termínu. Viz všeobecné obchodní podmínky níže.

Akreditace MV ČR

Ano.

Rezervujte si své místo na semináři

(rezervace je do 30.11.2022 nezávazná a můžete ji kdykoli do tohoto termínu zrušit)