Ako správne sobášiť alebo čo by mala ovládať matrikárka a každý sobášiaci

s Ladislavom Špačkom, hovorcom bývalého prezidenta Václava Havla

Pozývame

 primátorky a primátorov, starostky a starostov, matrikárky a matrikárov
na legislatívno-zážitkový odborný seminár v termíne
21.03.2023 v hoteli Dixon, Švermova ulica 32, 974 04 Banská Bystrica

Anotácia

Po siedmych úspešných seminároch s Ladislavom Špačkom pokračujeme ďalším, ktorý je určený sobášiacim a matrikárkam matričných úradov - obohatený o ukážku civilného svadobného obradu. Význam spoločenských pravidiel ozrejmí a svadobný obrad vykoná Ladislav Špaček, bývalý hovorca prezidenta Václava Havla (deviaty a posledný prezident Československa, 1989-1992; a prvý prezident Českej republiky, 1993-2003).

Svadobný obrad nie je len zvučné ÁNO. Predchádzajú mu viaceré úkony, bez splnenia ktorých by bol obrad neplatný. Právoplatnosť zaručuje príslušný matričný úrad, no podiel zodpovednosti nesie aj sobášiaci.

Video

Zostrih obradov, ktoré sa konali na olomouckom seminári nájdete na www.bit.ly/snatek.

Osnova

08:00-09:00   Prezentácia a prvá káva
09:00-09:30   Vznik, vývoj a práca Združenia matrikárok a matrikárov na Slovensku - Zuzana Kredátusová

09:30-10:30    Matrika - matričná agenda, IS Regob/RFO - prierez cez aplikačnú prax - Mgr. Iveta Kusová, Ministerstvo vnútra SR, odbor osobných evidencií a registrov, oddelenie matrík
10:30–11:00    prestávka (coffee-break)

11:00-14:00     Spoločenská etiketa s Ladislavom Špačkom
14:00-14:30    prestávka (coffee-break)
14:30-14:45    Ukážkový civilný svadobný obrad s Ladislavom Špačkom
14:45-15:30    Autogramiáda


Prednášajúci

Zuzana Kredátusová

Prezidentka Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky od roku 2002 - združenie vzniklo na podnet poľského združenia matrikárov, hlavne za pomoci partnerského mesta Zgierz a má približne 600 členov - od roku 2003 je združenie členom Európskeho združenia matrikárov. Na matričnom úrade v Kežmarku pracuje od roku 1984 a najradšej relaxuje s vnukmi, volejbalom a lyžovaním.

Iveta Kusová 

Vedúca oddelenia matrík Ministerstva vnútra SR, odbor osobných evidencií a registrov; s matričnou agendou prišla do kontaktu v roku 1991; od r. 2002 pracuje na MV SR na úseku matrík; od r. 2004 vykonáva lektorskú činnosť v oblasti matričnej problematiky. 

Ladislav Špaček

Pôvodným povolaním pedagóg. Vyučoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej; v rokoch 1990-1992 bol redaktorom a moderátorom Československej televízie; od roku 1992 pôsobil takmer 11 rokov na Pražskom hrade ako hovorca prezidenta Václava Havla.


Cena

  • 75 eur (vrátane DPH) za osobu pri účasti do 4 osôb z jednej organizácie
  • 65 eur (vrátane DPH) za osobu pri účasti od 5 osôb z jednej organizácie
  • Faktúry zasielame hromadne so splatnosťou pred začatím seminára (fakturujúci je slovenský subjekt, ktorý nie je platcom DPH).

Objednávka

  • Ak potrebujete pre interné účely úradu vystaviť objednávku, uveďte ako dodávateľa Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., IČ 29303567, Lidická 19, 602 00 Brno, Česká republika. Pre našu dokumentáciu postačí, keď objednáte účasť svojich kolegýň a kolegov prostredníctvom formulára nižšie. (Platbu realizujete na základě vystavené faktury na účet vedený vo Fio banke, a. s., Česká republika.)

Storno podmienky

V prípade, že sa nemôžete seminára zúčastniť, zaplatené kurzovné neprepadá. Máte možnosť buď za seba poslať náhradníka, alebo sa bezplatne zúčastniť seminára v ďalšom termíne.

Rezervujte si svoje miesto na seminári

(rezervácia je do 31.01.2023 nezáväzná a môžete ju kedykoľvek do tohto termínu zrušiť)